Дунд анги

Суурь боловсролын зорилго нь амьдрах ухаан, шинжлэх ухааны суурь мэдлэг чадвар эзэмшсэн, бие даан бүтээлчээр equipoise benefits in bodybuilding суралцах чадамжтай иргэн төлөвшүүлэхэд оршино.

  • Эх хэл болон гадаад хэл, математик, мэдээлэл зүй, шинжлэх ухаан, эрх зүйн зохих шатны мэдлэг, өөрийн авьяас, чадварт тулгуурлан бие даан амьдрахад шаардлагатай чадвар, дадал эзэмшүүлэх
  • Гоо зүй, ёс суртахууны соёлтой, эрүүл чийрэг, иргэний үүргээ ухамсарласан, үнэнч шударга, хамтач, энэрэнгүй, эх оронч, хууль ёсыг дээдлэн сахидаг, үндэсний болон хүн төрөлхтний дэвшилт ёс заншил, соёлын үнэт зүйлсийг хүндлэн хайрладаг болгон төлөвшүүлэх
  • Эрүүл аж төрөх ёс, гэр бүлийн амьдралын анхан шатны ойлголт, соёлын төсөөлөл эзэмшүүлэх
  • Бие даан бүтээлчээр суралцах арга барил төлөвшүүлэх.