Олон улсын сургалт, зуны зуслан

Олон улсын сургалт, зуны зуслан

Шилдгийн сурагчид олон улсын сургалт, зуны зусланд хамрагддаг боллоо…

Монголыг төлөөлсөн Шилдэг сургуулийн 12 сурагч, багшийн хамтаар Өмнөд солонгосын Ванжү мужийн Воосүк Их сургуулийн Олон улсын англи хэлний зуны зусланд амжилттай суралцаад ирлээ. Тус сургалтаар Монгол, Америк, Мексик, Гуам, Канад улсын багш, сурагч нар Солонгос сурагчдад англи хэл зааж, сертификат авлаа.