Бүртгэлийн ажилтантай холбоо барих

Захиргааны менежер П.Үүрийнтуяа

Утас: 95023400

Имэйл: social@shildeg.edu.mn

Сургалтын менежер Б. Төмөртогоо

Утас: 94002400

Имэйл:manager@shildeg.edu.mn