Сургалтын төлбөр

Анги Сургалтын төлбөр Хоолны төлбөр
1-3 3,5 сая 3000 төгрөг
4-8 3,7 сая 3500 төгрөг
9-12 3,9 сая 3500 төгрөг
Өдөр өнжүүлэх 290,000 /13.00-18.00 цаг/
Элсэлтийн хураамж 5000 төгрөг