Сургалтын төлбөр

Анги Сургалтын төлбөр Хоолны төлбөр
Бага анги 4,1 сая 3900 төгрөг
Дунд анги 4,3 сая 4500 төгрөг
Ахлах анги 4,9 сая 4500 төгрөг
Өдөр өнжүүлэх 290,000 /13.00-18.00 цаг/
Элсэлтийн хураамж 5000 төгрөг