Зорилго, Алсын хараа

Алсын хараа:

Шинэ зууны манлайлагчдыг бид бэлтгэнэ.

Эрхэм зорилго:

Нийгмийн үзүүлэлт өндөр, ажил амьдралын сорилт давах чадвартай иргэн бэлтгэдэг, олон улсын болон үндэсний хосолсон хөтөлбөртэй, соёлын үнэт зүйлийг бүтээгч, өсөн нэмэгдэх ур чадвар бүхий мэргэшсэн баг, хамт олныг бүрдүүлсэн сургууль болно.