Манай хамт олон

Багш нар

Шилдэг сургуулийн шилдэг хамт олон нь одоо 40 багш, ажилтан, албан хаагчтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Jaime Christian
FIRST GRADE TEACHER

+27 834 25 424

chris@edschool.com

Elizabeth Clough
TEACHER

+27 834 25 424

chris@edschool.com

Mila Hullett
HISTORY

+27 834 25 424

chris@edschool.com

Joshua Jordan
SOCIAL STUDIES

+27 834 25 424

chris@edschool.com

Annie Kaye
LANGUAGE ARTS

+27 834 25 424

chris@edschool.com

Donnie Lewis
TEACHER

+27 834 25 424

chris@edschool.com

Name Teacher Class
Holmes, Glen Professor Technology
Balley, Scott Professor History
Brown, Terry Ray Scientist Math
Jenkins, Roger Scientist Geography
Hargett, Kelly Teacher History
Higgins, Duston Teacher Language arts