Манай хамт олон

Багш нар

“Шилдэг” ЕБСургууль нь ур чадвараараа тэргүүлэх мэргэжлийн зэрэгтэй монгол болон гадаад 40 гаруй багш сурган хүмүүжүүлэгч, 15 гаруй ажилтан албан хаагчтай нэг баг болон ажиллаж байна. Бид АНУ дахь Монгол соёлын төвтэй албан ёсоор хамтран ажиллаж багш нарынхаа мэдлэг, чадварыг дээшлүүлж, мэргэшүүлэхэд ихээхэн анхаарч, тогтмол сургалтанд хамруулдаг.